Google Summer of Code’un bitiminden bu güne kadar Özelleştirme İletişim Penceresinde yapılan değişiklikler ve güncel durum hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım.

Bağlam ve Geçmiş

Bu yaz; “Revamp the Customize Dialog” projesi ile Google Summer of Code 2017’ye katıldım ve LibreOffice’in Özelleştirme İletişim Penceresini yenilemek/modernleştirmek için çalıştım. Bu çalışmada bir yandan altta yatan kod içindeki hataları giderirken bir yandan da hem bu pencerenin görünümünü iyileştirip hem de daha kullanıcı dostu ve erişilebilir hale getirerek, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalıştım.

Proje hakkında daha fazla bilgi için sonuç raporuna göz atabilirsiniz.

GSoC’tan Sonra

GSoC sonunda iletişim penceresinin tamamen yenilenmesi bitmediği için, üzerinde çalışmaya devam ettim. Kısaca şunları hallettim:

 • Henüz git deposuna işlenmemiş yamaları ilgili özellik dalına (feature branch) işle(t)mek
 • Özellik dalındaki tüm yamaları/değişiklikleri ana dala (master) aktarmak (bubli’nin de yardımıyla)
 • İletişim penceresinin tasarımdan uygulamaya geçirilmiş kısımlarını cilalamak ve arta kalan sorunları gidermek
 • Yenilenen kısımlardaki hataları gidermeye ve tasarım önerisinden ufak tefek bazı özellikleri eklemeye/uygulamaya devam etmek

Çözümlenen Hatalar

Değişiklik tarihi GSoC’un bitişinden sonra olan çözümlenmiş/düzeltilmiş hataların listesi:

 1. bad column width behavior in new customize dialog
 2. Function not functional
 3. Customize window: Commands list should be responsive by keyboard
 4. Polishing the visual appearance
 5. Revamp toolbar/menu customization dialog
 6. Search feature in Customize Keyboard dialog
 7. Two reset buttons in Customize dialog is confusing
 8. Use real “+” and “−” icons instead of translatable text for Customize dialog buttons
 9. .uno:LanguageStatus shouldn’t appear in the customization dialog
 10. Allow assigning macros and styles to UI elements
 11. Customize dialog: Rename ‘All categories’ to ‘All commands’
 12. Customize dialog: .uno:EditAnnotation visible in functions list (by Maxim Monastirsky)

Depoya İşlenen Yamalar

GSoC takvimi sonrasında depoya işlenen yamalar/commitler:

 1. Don’t use PostUserEvent to show message box in Customize dialog
 2. tdf#112133: Polish the visual appearance of the Customize dialog
 3. tdf#108011: Customize dialog’s commands list should respond to keyboard
 4. tdf#112241: Improve column width behaviour in Customize dialog
 5. tdf#112133: Drop the Add and Remove labels
 6. Cleanup unused strings in cui
 7. tdf#112136: Resolve confusion of two ‘Reset’ buttons
 8. tdf#113001: Use real ‘+’ and ‘−’ icons for Customize dialog buttons
 9. tdf#108916: uno:LanguageStatus shouldn’t appear in the customize dialog
 10. tdf#112207: Allow assigning styles to ui elements
 11. tdf#112207: Allow assigning macros to ui elements
 12. tdf#114091: Customize dialog: Rename ‘All categories’ to ‘All commands’
 13. tdf#113715 Fix .uno: names appearing in the customization dialog (by Maxim Monastirsky)

Güncel Görünüm

LibreOffice Özelleştirme İletişim Penceresi şu anda böyle görünüyor:

LibreOffice 6.0’da Özelleştirme Penceresinin Menüler Sekmesinin Ekran Görüntüsü

Yeni çıkacak olan LibreOffice 6.0 sürümünde de böyle bir görünümle gelecek.

Yapılacaklar

‘Klavye’ ve ‘Olaylar’ sekmeleri henüz yeni tasarıma uyarlanmadı. Yenilenmiş olan sekmelerde de bazı eksik parçalar ve Customize-Dialog meta bug altında çözülmesi gereken birtakım hata kayıtları var.

Kalite Kontrol ve Teste İhtiyaç Var

LibreOffice 6.0 Beta2 sürümünü indirip kurarak yeni Özelleştirme Penceresini sınayabilir ve bulduğunuz hataları bildirebilirsiniz.