Başka (tercihen benzer) bir programlama dilini zaten bilip de C++ ile programlamaya hızlı bir giriş yapmak istiyorsanız ya da uzun süredir C++ kodu görmediğiniz/yazmadığınız için hızlı bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa işinize yarayabilir.

Ben yazacağım kodları linux altında g++ (gcc derleyicisinin c++ eklentisi) ile derleyeceğim. Aynı kodlar, başka işletim sistemlerinde ve/veya başka derleyiciler ile de sorunsuz derlenecek ve benzer çıktılar verecektir diye umuyorum. (:

Merhaba Dünya

Aşağıdaki basit programda, bir C++ programının olmazsa olmaz bileşenlerini görebilirsiniz:

// merhabadunya.cpp
#include <iostream> // C++ standart başlıklarında '.h' uzantısı bulunmaz
// C++'da main() yöntemi argc (komut satırında programa verilen argüman sayısı)
// ve argv (verilen argümanlardan oluşan dizi) parametrelerini alır.
int main(int argc, char* argv[])
{
  // "std" standart C++ isim uzayıdır -Java'daki package kavramına benzer-
  std::cout << "Merhaba, dünya!" << std::endl;
  return 0;
}

Yukarıdaki kodu merhabadunya.cpp adıyla kaydettikten sonra uçbirimde

g++ merhabadunya.cpp -o merhabadunya

komutuyla derler ve oluşan ikili (binary) dosyayı

./merhabadunya

komutuyla çalıştırırsak, şöyle bir çıktı alırız:

Merhaba, dünya!